System rejestracji i archiwizacji danych VisuNet.

Programowanie, sterowanie, nadzór, rejestracji i archiwizacja danych o procesach technologicznych i urządzeniach zgodnie ze standardem HACCP/IFS. 

Podstawą systemu sterowania nowoczesnej maszyny w przemyśle spożywczym jest odpowiedni sterownik. Dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu ma on bezpośredni wpływ na przebieg procesu obróbki technologicznej produktu.

Wykorzystanie takich urządzeń w przemyśle przetwórstwa mięsnego gwarantuje wytwórcom pełną kontrolę nad produkcją różnorodnych wyrobów. Właściwy nadzór nad obróbką technologiczną produktu decyduje o jego jakości, wydajności i trwałości.

Wybierając oprogramowanie VisuNet w połączeniu ze sterownikami zyskują Państwo narzędzie do rejestracji i kontroli produkcji zgodne z najnowocześniejszymi standardami!

Krótki opis możliwości VisuNet:

 • Możliwość połączenia w prosty sposób sterowników z komputerem PC.
 • Wszystkie sterowniki mogą być wyposażone w port RS232 / RS485 / LAN.
 • Prosta obsługa nie wymagająca specjalnego przeszkolenia.
 • Przejrzysty podgląd wartości aktualnych i zadanych oraz stanu pracy poszczególnych urządzeń.
 • Prezentacja zgromadzonych danych o procesach w formie wykresu zawierającego nazwę programu i procesu oraz przebiegi wszystkich mierzonych wartości (takich jak temperatura, wilgotność, wartość F itd.).
 • Możliwość skalowania (powiększanie, pomniejszanie, automatyczne dopasowanie) wykresu.
 • Lista procesów wyświetlana w formie tabeli zawierającej wartości aktualne i zadane, nazwę produktu i procesu, numer partii oraz nazwę użytkownika (pracownika).
 • Archiwizacja danych do 10 lat wstecz (z możliwością zmiany).
 • Lista alarmów.
 • Konfigurowalny czas zapisu danych.
 • Możliwość wprowadzania numeru partii.
 • Możliwość tworzenia, edycji i przesyłania programów z komputera PC do sterownika.
 • Baza danych z możliwością analizy zgromadzonych danych oraz funkcją automatycznej archiwizacji.
 • Możliwość eksportu danych do formatu MS Excel lub CSV.
 • Powiadomienia wysyłane przez SMS lub E-Mail.
 • Synchronizacja czasu pomiędzy komputerem PC i sterownikiem.
 • Możliwość pracy w trybie klient / serwer z licencją VisuNet Premium (1 licencja = 3 stanowiska robocze).
 • Zdalny serwis urządzeń dzięki funkcji aditec-control.
 • Wymagania systemowe: Windows 7/8/10.

Do pracy z programy VisuNet wymagane jest posiadanie licencji.